Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Aranacak kelime                               

Aranan kelime kabir

Hac Suresi 7 Ve saat mutlaka gelecektir. Kuşku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki şuurlu varlıkları diriltecektir.

Furkan Suresi 3 Böyleyken O'nun dışında bir takım ilahlar edindiler. Hiçbir şey yaratamaz bunlar. Kendileri yaratılmışlardır zaten... Kendi benlikleri için bile ne bir zarara güç yetirebilirler ne bir yarara. Ne bir ölüme güçleri yeter ne bir dirime ne de kabirden çıkarıp hesap sormaya.

Fatır Suresi 22 Diriler de eşit olmaz, ölüler de. Allah dilediğine/dileyene işittirir. Ama sen, kabirlerdekilere işittiremezsin!

Ya-sin Suresi 51 Sûra üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar.

Kamer Suresi 7 Kaymış olarak gözleri, çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir, çıvgın mı çıvgın!

Mümtehine Suresi 13 Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir toplulukla dostluk kurmayın! Çünkü bunlar âhiretten ümitlerini kesmişlerdir. Tıpkı, kabir halkından olan inkârcıların, ümitlerini kestikleri gibi...

Mearic Suresi 43 O gün, kabirlerden fırlayarak çıkarlar. Dikilmiş putlara doğru akın akın gider gibidirler.

İnfitar Suresi 4 kabirler deşildiği zaman,

Adiyat Suresi 9 Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,

Tekasür Suresi 2 Öyle ki, ziyaret edip saydınız kabirleri.


10 adet ayet bulundu

1