Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

 
 

Aranacak kelime                               

Aranan kelime kadir

Bakara Suresi 259 Ya şu kişi gibisini görmedin mi? Çatıları çökmüş, duvarları-damları yere inmiş bir kente uğramıştı da şöyle demişti: "Allah şurayı ölümünden sonra nasıl hayata kavuşturacak?" Bunun üzerine Allah, o kişiyi yüz yıllık bir süre için öldürmüş, sonra diriltmişti. "Ne kadar bekledin?" demişti. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar bekledim." dedi. "Hayır, dedi, aksine sen, yüz yıl kaldın. Yiyeceğine, içeceğine bak! Henüz bozulmamış. Eşeğine bak! Seni insanlara bir ibret yapalım diyedir bu. Kemiklere bak, nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra et giydiriyoruz onlara." İş kendisi için açıklık kazanınca şöyle dedi o: "Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum."

Ali İmran Suresi 26 Şöyle yakar: “Ey mülkün Malik’i, sahibi olan Allah’ım!Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın.Dilediğini yüceltir aziz edersin, dilediğini alçaltır zelil kılarsın.İmkan, mal ve nimet senin elindedir.Sen herşeye kadirsin.”

Ali İmran Suresi 29 De ki: “Göğüsleriniz de olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir.Göklerdekileri, yerdekileri de bilir.Allah herşeye kadir’dir.”

Ali İmran Suresi 165 Size, başkalarına iki katını dokundurduğumuz bir musibet dokununca, “bu da nereden!” mi dediniz.De ki: “O, sizin öz benliklerinizdendir.”Allah, herşeye kadir’dir.

Ali İmran Suresi 189 Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah’ındır.Allah kadir’dir, herşeye gücü yeter.

Maide Suresi 19 Ey Ehlikitap! Resullerin arası kesildiği bir sırada resulümüz size geldi; ayan-beyan açıklamalarda bulunuyor. "Bize ne müjdeci geldi ne uyarıcı" demeyesiniz. İşte müjdeci de geldi size, uyarıcı da. Allah her şeye kadirdir.

Enfal Suresi 41 Doğru ile yanlışın ayrılış günü, iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirmiş olduğumuza inanıyorsanız şunu bilin: Ganimet/kazanç olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah'a, resule, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışa aittir. Allah herşeye kadirdir.

Nahl Suresi 77 Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. O saate/dünyanın sonuna ilişkin emirse bir göz açıp yummak gibi, hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir.

Hac Suresi 39 Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir.

Müminun Suresi 95 Biz, onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadiriz.

Nur Suresi 45 Allah, tüm canlıları sudan yarattı. Onlardan kimileri karnı üzerinde yürür, kimileri iki ayak üstünde yürür, kimileri de dört ayak üstünde... Allah dilediğini yaratıyor, Allah her şeye kadirdir.

Şura Suresi 29 Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları biraraya getirmeye kadirdir.

Ahkaf Suresi 33 Görmediler mi ki; gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorgunluğa düşmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.

Talak Suresi 12 Allah O'dur ki, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Emir/iş ve oluş onlar arasında sürekli iner ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın bilgi bakımından her şeyi kuşattığını bilesiniz.

Tarık Suresi 8 O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.

Kadir Suresi 1 Biz onu kadir Gecesi'nde indirdik.

Kadir Suresi 2 kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir?

Kadir Suresi 3 kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!


18 adet ayet bulundu

1