Ana Sayfa | Kuran Çevirileri | Kuran'da Arama

Kuran'da Arama

 
 

Başlat tuşuna basarak sureyi dinleyebilirsiniz.

51 - Zariyat Suresi

Sure içerisinde arama:


Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla...

1. O tozutup savuranlara/o kırıp un-ufak edenlere,

2. O ağırlık taşıyanlara,

3. O kolayca akıp gidenlere/o rahatça yüzenlere,

4. O iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki,

5. Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.

6. Ve din, şaşmaz bir olgudur.

7. Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe,

8. Ki siz gerçekten tartışmalarla dolu bir söz içindesiniz.

9. Yüzgeri çevrilen onun yüzünden çevrilir.

10. Kahrolsun o düzenbaz yalancılar,

11. Ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptıklarından habersizdirler.

12. Sorarlar: "Ne zaman o din günü?"

13. O gün onlar ateş üzerinde deneme ve elemeye tâbi tutulacaklardır.

14. Tadın imtihan ve ıstırabınızı. İşte budur o çarçabuk gelmesini istediğiniz!

15. Şu da bir gerçek ki, sakınıp korunanlar bahçelerde ve pınar başlarındadır;

16. Rablerinin kendilerine verdiğini almış kişiler olarak. Doğrusu, onlar bundan önce de iyilik ve güzellik sergilemekteydiler.

17. Gecenin pek azında uyumaktaydılar.

18. Seher vakitlerinde af dilemekteydi onlar.

19. İhtiyaç sahibi için, yoksul için bir hak vardı mallarında onların.

20. Yeryüzünde ayetler vardır görürcesine bilenler için.

21. Benliklerimizin içinde de. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz?

22. Sizin, rızkınız da göktedir, tehdit edildiğiniz şey de.

23. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, o tıpkı sizin konuşabildiğiniz gibi kesin bir gerçektir.

24. Geldi mi sana İbrahim'in ikram edilen konuklarının haberi?

25. Hani, İbrahim'in yanına girmişlerdi de "Selam!" demişlerdi. İbrahim: "Selam! Tanınmayan bir topluluk bu." demişti.

26. Hemen ailesinin yanına gitti; semiz bir dana getirdi.

27. Danayı misafirlerin önüne sürdü. "Yemez misiniz?" dedi.

28. O arada, içine bunlardan bir kuşku düştü. "Korkma!" dediler. Ve ona bilgin bir oğlan müjdelediler.

29. Derken, karısı bir çığlık içinde döndü; yüzüne vurarak şöyle dedi: "Ben, doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım!"

30. Dediler ki: "Rabbin öyle buyurmuştur. Hüküm ve hikmet sahibi O'dur, en yisini bilen de O'dur.

31. İbrahim sordu: "Amacınız ne, ey elçiler?"

32. Dediler: "Biz, suçlulardan oluşan bir topluma gönderildik."

33. "Üzerlerine çamurdan taş atalım diye."

34. "Rabbin katında, sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar."

35. Orada, müminlerden kim varsa çıkardık.

36. Artık orada, bir ev dışında, müslümanlardan/Allah'a teslim olanlardan hiç kimse bulamıyorduk.

37. Acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık;

38. Mûsa'da da. Biz onu açık bir kanıtla Firavun'a gönderdik.

39. O tüm gücüyle/tüm seçkin adamlarıyla birlikte yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Bir büyücü yahut mecnun."

40. Bunun üzerine, onu da ordusunu da yakalayıp suyun ortasına fırlattık. Kendi kendini kınayıp duruyordu.

41. Âd kavminde de bir ibret var. Onlar üzerine, her şeyi yerinden söken rüzgârı göndermiştik.

42. Üzerinden geçtiği her şeyi kül haline getirmeden bırakmıyordu.

43. Semûd'da da bir ibret var. Onlara şöyle denmişti: "Bir vakte kadar yiyip içip eğlenin."

44. Daha sonra onlar, Rablerinin emrine kafa tuttular da gözleri baka baka yıldırım kendilerini yakaladı.

45. Ne kalkıp kaçabildiler ne de kendilerine yardım eden oldu.

46. Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.

47. Göğe gelince, onu biz ellerimizle kurduk. Hiç kuşkusuz, biz, genişleticileriz.

48. Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyicileriz!

49. Herşeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.

50. O halde Allah'a kaçın/sığının! Ben size O'ndan gelmiş açıklayıcı bir uyarıcıyım.

 
 
Suredeki toplam ayet Sayısı 60
Şu an okuduğunuz sayfa 1
Toplam sayfa sayısı 2
1 / 2
1 2